Sàn Gỗ Bách Lộc - Sàn gỗ cao cấp hàng đầu Châu Âu, Châu Á